SBM Consulting Sweden

KBT-TERAPI

KBT - Kognitiv beteendeterapi


Kognitivt beteendeterapi är en terapimetod med god vetenskapligt stöd och grundar sig på inlärnings och kognitionspsykologi. Passar dig som önskar förbättra din livskvalité. 

FÖRETAGSUTVECKLING

Processen är viktigare än målet


Vi arbetar utifrån ett beteende och processinriktat förhållningssätt, vilket innebär att lita på det som händer på vägen till målet och våga förändra beteendemönster för bästa resultat.

UTBILDNING

För er yrkesverksamma som har samtal som centralt verktyg inom människovårdande yrken.