SBM Consulting Sweden

Om du skulle beskriva organisationen du arbetar på, företaget du har, dina medarbetare eller kommunikationen er mellan, vilken bild skulle du då se för ditt inre öga?

 

Ett företag/ organisation har friskare medarbetare om de arbetar med tydlighet och en målinriktad utveckling.


Det är viktigt för medarbetarna och för dig som chef att ni vilar på en tydlig värdering, har yrkesetiska riktlinjer och principer som gör att arbetetsuppgifterna har ett syfte och mening. För att detta ska ske är kommunikation och förståelse för varandras roller en central del.


Det minskar både stress och missnöje vid förändringsprocessen samt att ni får behålla de dyrbara kompetenserna inom företaget.

Som konsult kan vi tillsammans ta reda på vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bra samarbete, chefskap, medarbetarskap och goda personliga tillväxter.

Analys av organisationen

 

Analys av företaget/ organisation

Vad ska förändras?

Nuläge och vad skall uppnås

Mätmetoder för utvärdering

  

Skapa rätt förutsättningar

 

Roller/ funktioner som kan påverka resultatet

Pinpointa beteenden som påverar resulatet

Genomföra ABC - analys


Genomföra förändringen

 

Planering

Genomförandeplan

Ansvarsfördelning

Tidsplan

Chefscoaching

Påverka positiv förstärkning

Hållbarhet över tid

 

Vidmakthålla förändringen

Upprepa positiva beteenden

Andra processer och rutiner anpassas


Vi erbjuder vägledning inom dessa områden:

Styrkebaserad ledarskapsutveckling

Styrkebaserad ledarskapsutveckling är för dig som vill veta vilka styrkor du har som ledare. Vi gör en analys där du kan se dina 5 starkaste sidor och gör upp en plan över hur du kan använda dem för att stärka dig själv.


Chefshandledning

Chefshandledningen är till för dig som behöver stöd i ditt chefsutförande för att öka din professionella kompetens och vara tillfreds med det arbete du utför som i sin förlängning skapar trygghet hos dina medarbetare och lönsamhet för ditt företag.

 

Självledarskap

Den här tjänsten är för dig som har ett flexibelt arbetssätt och behöver vägledning och struktur i hur du kan hitta tilliten och drivet för att nå dina mål i ditt arbete.


Analys av organisationen

En analys för ert företag eller organisation hjälper er att se över hur ni arbetar och hur ni kommunicerar. Vi ser över och ger förslag på hur ni kan förbättra er organisation för att nå högre mål oavsett om målet är en förbättrad ekonomi, samarbete inom organisationen eller nätverkande med liknande företag.


Omorganisation

Vi arbetar efter metoden OBM - beteendeanalys i organisation. Vi vägleder er att tydliggöra de förändringar ni önskar som följer 4 steg. I dessa steg innefattar det:


Analys av verksamheten

Skapa rätta förutsättningar

Genomförandeplan

Hållbarhet över tid