SBM Consulting Sweden

90-DAGARS PROGRAMMET

INTRODUKTION


VAD ÄR 90 DAGARS PROGRAMMET?

90-dagarsprogrammet är ett mentalt och praktiskt självhjälpsprogram. Syftet med
programmet är att du ska få handfasta verktyg som du sedan ska kunna använda för att komma vidare i din självutveckling.


Under programmet kommer du att möta dina inre och yttre processer, för att på ett djupare plan förstå hur du fungerar sociala, mentala, fysiska och känslomässiga sammanhang. Programmet bygger på en tvärvetenskaplig grund och är skapat under en femårsperiod av en utbildad KBT-terapeut. Terapeuten blir din handledare under programmets gång.


90-dagarsprogrammet är 13 veckor långt och du går programmet tillsammans med andra i grupp. Vi anpassar programmet efter just dina behov. Vi ses en dag i veckan och varje vecka får du hemuppgifter som du sedan utför i lugn och ro.

PROGRAMINNEHÅLL

Min kartläggning Vecka 1-2


 • De tre första veckorna handlar om en kartläggning av ditt liv. Du kommer att få
  material till hur du lyfter fram dig själv i förhållande till det du vill arbeta med. De här veckorna handlar om att gräva och se var du står idag i förhållande till din vart du kommer ifrån samt de människor du har omkring dig idag och hur de påverkar dig.


Min utvecklingshistoria vecka 3-5


 • De tre nästkommande veckorna kommer du att få en teoretisk introduktion i hur
  människans utvecklingspsykologiska processer skapas, och du kommer att få studera dig själv i förhållande till ämnet. Människor är sociala, kognitiva, känslomässiga varelser och du kommer att få en möjlighet att förstå dig själv genom den här teoretiska och praktiska del. Vi kommer att tillhandahålla all material för dig att läsa och att arbeta genom de här delarna. Du kommer att få en djupare kunskap om din barndom, din ungdomstid och idag som vuxen.


Mina beteendemönster vecka 6-8


 • Beteendeprocessen handlar om att se dina beteenden i vitögat och förstå hur du
  påverkas av dem utifrån situationer. Det är en kognitiv beteendeprocess där du aktivt
  kommer att få ett mentalt och praktiskt schema att utgå från. Det här schemat kommer du att ha nytta av resterande tiden i programmet då den flyter genom programmet som en röd tråd. Det är beteendeprocessen som vi människor idag agerar utifrån på ett ögonblick och vi ska nu bryta ner dessa ögonblick i små detaljerade delar. I den här delen handlar det om att agera – inte reagera.


Mina värderingar vecka 9-11


 • Den här delen av programmet har en holistisk karaktär. Eftersom vi biologiskt är
  sociala varelser så påverkas även vi i förhållande till andra människor som vi
  samverkar med, men inte bara andra människor, utan även hur våra värderingar, moral och etiska värderingar påverkar oss gällande ekonomi, hälsa och existentiella frågeställningar. Här har du möjlighet att se hur din existens påverkar din syn på pengar, föremål och ex. hur vi agerar mot offentligheten, men även hur du förhåller dig till din plats i världen. Du kommer att få den djupare förståelsen från tidigare delar i programmet, men här handlar det om att se hur du vill ha och påverka ditt liv framöver. Det här kommer bli ditt redskap även efter programmets slut.


Utvärdering av programmet Vecka 12-13


 • De sista veckorna kommer vi att samla upp och samtala kring hur programmet har
  varit för just dig, men även hur du har påverkats av att arbeta i grupp. Är det något som fattats dig? Hur har du
  utvecklats under de här tre månaderna? Hur känns det att separeras från gruppen/
  handledaren/programmet?
  Det är nu dags att gå vidare i ditt liv och med dig har du fått en klarare bild av vem du
  är och dina framtida mål. Du har även fått med dig viktiga verktyg som du kan ta till
  om du skulle fastna. Det är nu dags att gå vidare i ditt liv och med dig har du fått en klarare bild av vem du är och vilka dina framtida mål är. Du har även fått med dig viktiga verktyg som du kan ta till om du skulle fastna. 


VARFÖR SKA JAG GÅ PROGRAMMET?

Ibland fastnar vi i våra tankar och känslor i livet. Då kan vi behöva extra vägledning och hjälp med att kartlägga för att förstå vad som påverkar oss. Många av oss har djupa beteendemönster sedan barndomen som påverkar oss, både på ett positivt och negativt
sätt. En del mönster skapar vi även som vuxna. Du kommer att få möjlighet att gräva och se
hur just dina processer har påverkat dig, var du nu befinner dig i livet just nu och vilka
blockeringar du har idag.


Programmet hjälper dig att se dessa mönster tydligare så att du ska kunna dra nytta av din egen historia. Det är ett tufft arbete att titta på sig själv men du kommer att få teoretiska grunder till hur det kan se ut i förhållande till din egen historia för att hitta balansen. Vi symboliserar dina historiska processer likt en livsryggsäck. I den här ryggsäcken finns en rad olika hjälpmedel som vi hjälper dig att hitta, se och dra nytta av. Det finns även negativa drivkrafter som kan göra dig påmind i form av situationer, personer och händelser. Det kan ha orsakat dig smärta som gör att du fastnar och inte kommer vidare. Vi tittar även på dessa delar, minskar ditt förhållningssätt till dem och hjälper dig att släppa det som ska släppas och behålla det som skall behållas.


För att ge dig en inblick av vad som finns i just din ryggsäck och för att förstå, behöver du vara redo att ge dig in i en 90 dagar lång resa, in i din ryggsäck, för att förändra den till en livsviktig kunskapsryggsäck. 90-dagarsprogrammet lovar dig inte att du kommer att bli lycklig men det vi kan erbjuda dig är en tydligare och klarare bild av dig själv, som i sig kan kännas mer accepterande och befriande än var du står i idag.


Målet är att du ska finna ditt personliga mål och mentala styrka till att förverkliga dig själv i din fulla potential, eftersom du är den viktigaste personen i ditt liv. Det kommer att ge dig mer berikande relationer, ge dig möjlighet att göra ett personligt val och att stå i din fullaste kraft.


När du väljer att gå med i programmet kommer du att få mer detaljerad information samt
material att arbeta med.


Välkommen med din anmälan och att börja ditt personliga program!

Faktaruta

Kursfakta

Kostnad för hela programmet:

7.500kr inkl. moms. I priset ingår all material, föreläsningar och praktiska övningar i klassrum och utanför.


Antal platser: 13


Antal veckor : 13

Vi ses en dag i veckan mellan 10-18


Startdatum 2022

Du har möjlighet att välja när du vill börja programmet enligt datumen nedan. 


Start 1: 13 januari (v.2) Anmäl dig senast den 1 december.

Start 2: 14 april (v.15) Anmäl dig senast den 1 mars

Start 3: 15 september (vecka 37) Anmäl dig senast den 1 augusti 

 

Anmälan: Mejla din anmälan till sandy@sbmconsultingsweden.com och ange i anmälan vilken start du önskar gå.


Betalningsvillkor: Betalning sker 30 dagar innan programmets start med 14 dagars ångerrätt
från dagen då betalningen sker.


Plats:

Väddö Folkhögskola, Grisslehamnvägen 28, 764 31 Väddö

Eventuell kost och logi under programmet bokar du via skolan genom att kontakta Linda Eklund på

linda.eklund@vaddo.fhsk.se eller på telefonnummer 0176-528 00

KONTAKT

SANDY MONTEIRO