KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad terapiform som grundar sig på samspelet mellan våra tankar, känslor och beteenden.

Det kan vara så att du kommit in i en tanke eller känslospiral som du inte riktigt vet hur du ska komma ur. Då är det vanligt att vi gör det vi alltid har gjort och hoppas på nya resultat, utan att riktigt förstå att vi har en inneboende kraft att förändra våra invanda beteenden på ett strukturerat sätt och hitta nya vägar.

Det kan vara negativt tänkande såsom överdriven självkritik, ständig oro som orsakar sömnbesvär eller liknande.

Hur många gånger behöver man gå?

Det är helt upp till dig. Ibland kan en gång räcka, ibland kan man behöva gå 10ggr som är det normala, eller fler. Det handlar om att anpassa upplägget efter dig och att du ska känna dig trygg i rummet. 

Jag arbetar med dig som behöver hjälp med

Mottagning

Jag har min mottagning på Psykoterapimottagning Integrativ Hälsas lokaler på Skånegatan 97, Södermalm

integrativ-hälsa.se

Vid KBT terapi online genom videosamtal använder jag mig av Kry Connect som är anpassat efter hög sekretess. Du behöver inte ladda ner något program, utan endast klicka på en länk du får via mail och logga in med BankID.

Tidsbokning sker via mail eller telefon/sms.

sandy@sbmconsultingsweden.com

070-797 99 88

Priser

Privatperson

950kr inkl. moms för 45 min. 

Ungdom

750kr inkl. moms 60 min. 

Parterapi

1200kr inkl. moms för 90 min.

Avbokning som sker inom 24 timmar innan avtalad tid, debiteras hela beloppet. 

frågor & svar KBT

Ja med KBT samtalsterapi Stockholm görs detta genom en positiv medvetenhet kring själva problemet och din egen vilja. Att du kan se dig själv vinna på att göra denna förändring och att du lär dig förstå konsekvenserna av dina gamla mönster på kort och lång sikt.

Tillsammans med mig analyserar vi vilka de problematiska beteendena är, vad som utlöser dem och vilka konsekvenser de får. Så att du kan börja förstå vilken funktion beteendet fyller. Först då kommer du att kunna se vad du behöver göra för att ta dig an ett nytt lärande.

En samtalsterapi kan både vara kortare och längre. Kortare för mer avgränsande problem och längre för behov av en mer omfattande utveckling. Beroende på hur dina behov ser ut och vilka mål du har kan samtalsterapin vara från ca 10 -15 gånger upp till några år.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm

Det vanliga är att vi träffas en gång i veckan, men ibland kan behov finnas av längre sessioner varannan vecka.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm

Upplägget kommer att anpassas efter dina frågor och behov, vilket gör att varje KBT-terapi blir unik. Men det finns en del grundläggande principer som jag använder mig av.

I ett första samtal resonerar vi om vilka behov du har och vilken hjälp du behöver. Efter det lägger vi upp en plan för det fortsatta arbetet. Vi kommer exempelvis att arbeta med att utforska olika situationer för att du ska få en ökad medvetenhet kring känslor, tankar, beteenden och reaktioner. Få en förståelse för varför du har de frågor du har utifrån tidigare livshändelser. Analysera orsak och verkan, för att få en förståelse för hur du hanterar dina problem idag. Vi jobbar även på att hitta andra alternativ som kan fungera bättre för dig och träna på dem.

Kontakta mig KBT Samtalsterapi Stockholm