SBM Consulting Sweden

KBT

KBT - Kognitiv beteendeterapi


Kognitivt beteendeterapi är en terapimetod med god vetenskapligt stöd och grundar sig på inlärnings och kognitionspsykologi. Passar dig som önskar förbättra din livskvalité. 

FÖRETAGSUTVECKLING

Vi arbetar utifrån ett beteende och processinriktat förhållningssätt, vilket innebär att lita på det som händer på vägen till målet och våga förändra beteendemönster för bästa resultat.