SBM Consulting Sweden

Om du skulle beskriva ditt eget företag, vilken bild skulle du då se för ditt inre öga?

 

Ett företag/en organisation har friskare medarbetare om de arbetar med tydlighet och målinriktad utveckling.

 

Det är viktigt för medarbetarna och för dig som chef att du implementerar företagets värde, har etiska riktlinjer och principer som gör att arbetskulturen blir motiverande och att  arbetsuppgifterna har ett syfte och en mening. För att detta ska ske är kommunikation och förståelse för varandras roller en central del.

Det minskar både stress och missnöje i förändringsprocessen och du får behålla den värdefulla kompetensen inom företaget.

Som konsult kan vi tillsammans ta reda på vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bra en sund kultur, samarbete, tydlig ledning, fånga upp medarbetares unika värde som medför god personlig utveckling hos dina medarbetare.

Vi erbjuder coaching inom följande områden:

Styrkebaserad ledarskapsutveckling

Styrkebaserad ledarskapsutveckling är för dig som vill veta vilka styrkor du har som ledare. Vi gör en analys där du kan se dina 5 starkaste sidor och gör upp en plan över hur du kan använda dem för att stärka dig själv.


Chefshandledning

Chefshandledningen är till för dig som behöver stöd i ditt chefsutförande för att öka din professionella kompetens och vara tillfreds med det arbete du utför som i sin förlängning skapar trygghet hos dina medarbetare och lönsamhet för ditt företag.

 

Beteende coach

Detta är för dina medarbetare som har behov av självaktivering, upprätthålla positiva arbetsrelationer, inre motivation, kommunikationsförmåga, hur man hanterar stress i beslutsfattandet, minimera negativa stressfaktorer, hitta balansen mellan arbete-hem.


Syftesplanering av ditt företag

Värdegrundsarbete och målplanering är navet i ett företag. Vi hjälper er att se över hur ni kan implementera värdegrunden i kulturen på arbetsplatsen. 


Omorganisation

Omorganisation är energi och resurskrävande. Dessutom är det viktigt att det sker strukturerat och noggrannt. Vi vägleder er att tydliggöra de förändringar ni önskar som följer 4 steg. I dessa steg innefattar det:


-Analys av verksamheten

-Skapa rätta förutsättningar

-Genomförandeplan

-Hållbarhet över tid