SBM Consulting Sweden

Motiverande samtal för chefer


MI - Motiverande samtal passar er chefer som önskar vägleda och ha ett coachande ledarskap för att stötta er personal i en förändringsprocess.

Tekniken hjälper er att få struktur i medarbetarsamtal, motivera er arbetsgrupp till nya strukturella förändringar.

Samtalstekniken kan användas från individ, grupp och organisationsnivå. Styrkebaserat ledarskap

Att se och uppmuntra styrkor hos sina anställda är avgörande för att få en fungerande arbetsgrupp. Vi hjälper er genom forskningsbaserade mätinstrument att klargöra var i arbetsgruppen styrkan finns och även hur du kan utveckla ditt ledarskap för att få en fungerande och motiverande arbetsgrupp. Den här tjänsten kan även individualiseras till en medarbetare eller chef för att stärka ledarskapet.

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en variant av transformerande ledarskap. Det hjälper dig som chef att leda att skapa goda relationer med dina anställda och att hjälpa dem med strukturerad problemlösning. Här får du handfasta verktyg i kommunikation, hur du skapar en god feedback kultur och hur du gör dina anställda mer motiverande och självständiga.