SBM Consulting Sweden

Om oss

Vår affärsidé och vision

SBM Consulting Sweden vision är att förändra de traditionella företags-och organisationsformerna med fokus på att stärka individens självledarskap och bygga upp nya beteendemönster genom företagets alla led, nationellt som internationellt.


Genom att stötta och vägleda ledare och medarbetare i företag och organisationer genom förändringsprocesser, bidrar vi till att skapa trygga, framgångsrika och hållbara organisationer med god samtalskultur.

Vår mission

SBM Consulting Swedens mission är att fokusera på det mellanmänskliga samspelet i en förändringsprocess för att öka inkludering.


Vi anser att det är viktigt att se företaget som helhet där människor spelar en viktig roll och behöver samspela för att riktas mot samma mål för ökad lönsamhet och hållbarhet, samtidigt som vi hjälper er att tillvarata nya idéer för att nå nya mål före ett modernt och framgångsrikt företag.


Vi arbetar med transparent kommunikation vid varje möte, vilket innebär att ni får en öppen och ärlig kommunikation från början, såväl muntlig såsom skriftlig kommunikation.

Vår metod - Vi vårdar och stöttar mental utveckling

Vi vårdar våra affärsrelationer och sätter våra klienter främst. Vi drivs av fyra yrkesetiska principer som genomsyrar verksamheten. Dessa principer utgör grundpelarna i våra alliansbyggen med uppdragsgivare och klienter:


Aktivt lyssnande

Validering

Acceptans

Bekräfta  


Genom ett aktivt lyssnande visar vi ett personligt intresse för er och ert företag. Genom validering visar vi acceptans till ert önskemål och ger feedback. Vi bekräftar och försäkrar att vi innehar koncensus över uppdragets karaktär och genomför därefter enligt överenskommelse.

Om mig

Sandy Monteiro

 Min erfarenhet


Jag har mångårig erfarenhet av att handleda och utbilda grupper och individer. Jag är yrkesutbildad Socialpedagog och Kognitiv Beteendeterapeut- steg 1. Jag har arbetat som utbildare i 7 år och föreläser idag på Yrkeshögslola. 

Jag har även utbildning inom arbetsrätt för chefer, Mi-motiverande samtal, MI- motiverande samtal för chefer, arbetsledning och organisation och ledarskapsutveckling, OBM-beteendeanalytisk företagsutveckling. Med det har jag fått arbeta med klienter utomlands såsom medarbetare på PWC Poland Financial Criminal Unit där jag skapade ett program baserat på kritisk kommunikation i förhandling som heter CPT – Communication Process Technique.


Min inriktning idag

Handledning och Coaching

Jag handleder ledare och chefer som önskar förbättra sitt ledarskap och som står inför en förändringsprocess på sin arbetsplats. Vi arbetar tillsammans på ett strukturerat sätt med olika verktyg med inriktning på beteendeförändring till fördel för sig själva och sin arbetsplats. Jag bistår även min tjänst i omorganisation för stöd för individer och grupper. Jag arbetar online, på arbetsplatsen och har även ett coaching mottagning på Bofils Båge på Söder i samarbete med CoachHuset i Stockholm. 


Terapi

Jag delar mottagning med erfarna psykologer, läkare och terapeuter på Psykoterapi mottagning Integrativ hälsa som ligger på Skånegatan 97 på söder i Stockholm. På mottagningen tar jag emot privatpersoner. 

Jag är medlem i Beteendeföreningen:

https://www.beteendeterapeutiska.org/behandlarlistan#!biz/id/61674242913fb928b037df84