Förbättringar till ditt företag

Företags Coaching

Om du skulle beskriva ditt eget företag, vilken bild skulle du då se för ditt inre öga?

Ett företag/en organisation har friskare medarbetare om de arbetar med tydlighet och målinriktad utveckling.

Det är viktigt för medarbetarna och för dig som chef att du implementerar företagets värde, har etiska riktlinjer och principer som gör att arbetskulturen blir motiverande och att  arbetsuppgifterna har ett syfte och en mening. För att detta ska ske är kommunikation och förståelse för varandras roller en central del. Det minskar både stress och missnöje i förändringsprocessen och du får behålla den värdefulla kompetensen inom företaget.

Som konsult kan vi tillsammans ta reda på vilka förändringar som behöver genomföras för att skapa bra en sund kultur, samarbete, tydlig ledning, fånga upp medarbetares unika värde som medför god personlig utveckling hos dina medarbetare.

Vi erbjuder coaching inom följande områden:

Styrkebaserad ledarskapsutveckling

Styrkebaserad ledarskapsutveckling är för dig som vill veta vilka styrkor du har som ledare. Vi gör en analys där du kan se dina 5 starkaste sidor och gör upp en plan över hur du kan använda dem för att stärka dig själv.

Chefshandledning

Chefshandledningen är till för dig som behöver stöd i ditt chefsutförande för att öka din professionella kompetens och vara tillfreds med det arbete du utför som i sin förlängning skapar trygghet hos dina medarbetare och lönsamhet för ditt företag.

Beteende coach

Detta är för dina medarbetare som har behov av självaktivering, upprätthålla positiva arbetsrelationer, inre motivation, kommunikationsförmåga, hur man hanterar stress i beslutsfattandet, minimera negativa stressfaktorer, hitta balansen mellan arbete-hem.

Syftesplanering av ditt företag

Värdegrundsarbete och målplanering är navet i ett företag. Vi hjälper er att se över hur ni kan implementera värdegrunden i kulturen på arbetsplatsen.

Omorganisation

Omorganisation är energi och resurskrävande. Dessutom är det viktigt att det sker strukturerat och noggrannt. Vi vägleder er att tydliggöra de förändringar ni önskar som följer 4 steg. I dessa steg innefattar det:

konsulttjänster för chefer

Styrkebaserat ledarskap

Att se och uppmuntra styrkor hos sina anställda är avgörande för att få en fungerande arbetsgrupp. Vi hjälper er genom forskningsbaserade mätinstrument att klargöra var i arbetsgruppen styrkan finns och även hur du kan utveckla ditt ledarskap för att få en fungerande och motiverande arbetsgrupp. Den här tjänsten kan även individualiseras till en medarbetare eller chef för att stärka ledarskapet.

Motiverande samtal för chefer

MI - Motiverande samtal passar er chefer som önskar vägleda och ha ett coachande ledarskap för att stötta er personal i en förändringsprocess. Tekniken hjälper er att få struktur i medarbetarsamtal, motivera er arbetsgrupp till nya strukturella förändringar. Samtalstekniken kan användas från individ, grupp och organisationsnivå.

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap är en variant av transformerande ledarskap. Det hjälper dig som chef att leda att skapa goda relationer med dina anställda och att hjälpa dem med strukturerad problemlösning. Här får du handfasta verktyg i kommunikation, hur du skapar en god feedback kultur och hur du gör dina anställda mer motiverande och självständiga.

KBT - Kognitiv beteendeterapi

KBT - Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi är en evidensbaserad terapiform som grundar sig på samspelet mellan våra tankar, känslor och beteenden.

Det kan vara så att du kommit in i en tanke eller känslospiral som du inte riktigt vet hur du ska komma ur. Då är det vanligt att vi gör det vi alltid har gjort och hoppas på nya resultat, utan att riktigt förstå att vi har en inneboende kraft att förändra våra invanda beteenden på ett strukturerat sätt och hitta nya vägar.

Det kan vara negativt tänkande såsom överdriven självkritik, ständig oro som orsakar sömnbesvär eller liknande.

Hur många gånger
behöver man gå?

Det är helt upp till dig. Ibland kan en gång räcka, ibland kan man behöva gå 10ggr som är det normala, eller fler. Det handlar om att anpassa upplägget efter dig och att du ska känna dig trygg i rummet. 

Jag arbetar med dig som
behöver hjälp med

Mottagning

Jag har min mottagning på Psykoterapimottagning Integrativ Hälsas lokaler på Skånegatan 97, Södermalm

integrativ-hälsa.se

Vid KBT terapi online genom videosamtal använder jag mig av Kry Connect som är anpassat efter hög sekretess. Du behöver inte ladda ner något program, utan endast klicka på en länk du får via mail och logga in med BankID.

Tidsbokning sker via mail eller telefon/sms.

sandy@sbmconsultingsweden.com

070-797 99 88

Priser

Privatperson

950kr inkl. moms för 45 min. 

Ungdom

750kr inkl. moms 60 min. 

Parterapi

1200kr inkl. moms för 90 min.

Avbokning som sker inom 24 timmar innan avtalad tid, debiteras hela beloppet.