SBM Consulting Sweden

INTRODUKTIONSUTBILDNING KBT-KOGNITIV BETEENDETERAPI

Kursinformation

Introduktionsutbildning KBT-beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier som fokuserar på tankar och beteenden för att minska psykologiska problem. Om man får en bild av en människas individuella tanke-, känslo- och beteendemönster kan det bli lättare att förstå varför hen gör som hen gör.


Det här är personliga, mentala tankekartor och beteenden som är inlärda och därmed möjliga att lära om för att bli mer realistiska och mer funktionella – och därmed minska symtom samt förebygga att de återkommer.


I arbete med människor är dessa kunskaper värdefulla och praktiskt användbara, oavsett om du arbetar inom socialt arbete, har en HR-funktion eller en annan form av ledarskap.

Målgrupp för utbildningen

Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som idag arbetar i någon form med bemötande av människor där samtal är ett viktigt verktyg. Det kan till exempel handla om möten med patienter, elever eller personal. Metoden kan även användas under medarbetarsamtal, i utredningar och under behandlingar.

Utbildningens metod är upplevelsebaserat lärande, vilket betyder att deltagare lär sig av varandras styrkor och erfarenheter. Detta kommer att stärka din yrkesroll och ditt självledarskap.

Utbildningens värde

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer har KBT god evidens- och vetenskapligt stöd vid behandling av människor med psykologiska problem. Under utbildningen får ni även en introduktion till tredje vågens KBT, Acceptance and Commitment therapy (ACT) och Beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM).

Innehåll och upplägg

Utbildningen är ettårig och ges på halvtid (50%) och på distans med tio träffar.
Träffarna ges under sammanlagt 20 dagar på plats på Väddö folkhögskola i Roslagen. Varje träff består av två heldagar, förutom introduktionskursen Motiverande samtal (MI) som består av tre utbildningsdagar. Det kan även förekomma grupparbeten kvällstid.


Mellan träffarna får ni med er hemuppgifter som ni ska utföra på er arbetsplats för att befästa kunskapen ännu mer. Den första terminen ägnar vi åt grundläggande kunskap och förståelse i KBT och MI. Under den andra terminen fördjupar vi oss i klinisk psykiatri och KBT inom psykiatrin för vuxna och barn samt en inblick i tredje vågens KBT och OBM.

Omfattning


50% distans med 10 träffar


Innehåll:


Termin 1


 • Träff 1: Utbildningens upplägg samt Inlärningspsykologi och dess grunder
 • Träff 2: Kognitiv analys och beteendeanalys
 • Träff 3: Introduktion till MI - Motiverande samtal
 • Träff 4: Tillämpning av KBT:s 12 verktyg
 • Träff 5: Återfallsprevention vid missbruk utifrån KBT och MI


Termin 2


 • Träff 6: Klinisk psykiatri och neuropsykiatri
 • Träff 7: KBT inom psykiatrin för vuxna, ungdomar och barn
 • Träff 8: Introduktion ACT - Acceptance och Commitment Therapy och OBM -Organisational      behaviour management (beteendeanalytisk organisationsutveckling)
 • Träff 9: Hemtentamen ( digitalt via Zoom)
 • Träff 10: Sammanfattning och avslutning


Mål


Efter utbildningen ska deltagaren ha:


 • Kunskap och förståelse vad inlärningspsykologi är och dess historia
 • Kunskap och förståelse för kognitiv analys och beteendeanalys
 • Kunskap, förståelse och färdighet i hur man skiljer på tankar, känslor och beteenden
 • Genomfört kursen MI – Motiverande samtal med instruktör
 • Kompetens och färdighet till att planera och genomföra lektioner i Återfallsprevention med KBT och MI
 • Kunskap och förståelse för hur KBT används i Psykiatri för vuxna, ungdomar och barn
 • Planerat, genomfört och redovisat alla moment skriftligt, muntligt och utövat hemuppgifter på sin arbetsplats


Efter utbildningen


Efter utbildningen erhåller du kursintyg inom tre huvudområden: KBT, MI, ÅP. Du kommer att få med dig tekniker löpande under utbildningen som du kan ha god användning av på din arbetsplats.


Du som deltagare kanske vill gå vidare och söka till den grundläggande Psykoterapiutbildningen som även kallas Steg-1. Vår introduktionsutbildning är då ett sätt för dig att få inblick i KBT och en förberedelse inför en längre utbildning.


Utbildningen är en introduktion och leder inte till att du har kompetens för att bedriva psykoterapeutisk behandling. För detta krävs en tvåårig utbildning med handledning av leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut och handledare.


Litteratur


Obligatorisk litteratur är nödvändig för att genomgå utbildningen. 


Kåver, Anna. (2016).KBT i utveckling- En grundbok i kognitiv beteendeterapi.
uppl. 2.Natur och Kultur AB. Stockholm.
Herlofsson, Jörgen. (2014). Minipsykiatri. Jörgen Herlofsson, Natur och Kultur AB. Stockholm

Ortiz, Liria. Wibring, Peter. (2017). Återfallsprevention utifrån KBT och MI. Studenlitteratur AB. Lund.Anmälan


Anmälan till kursen sker till admin@sbmconsultingsweden.com. Vid bekräftelse av anmälan ges mer information om platsåtgång. Blir du tilldelad en plats bekräftas detta i ett mail du sedan sänder in. Fakturan skickas i samband med bekräftelsen om plats. Kostnad


Kostnaden för utbildningen är 14 900 inkl. moms. Du har 14 dagars ångerrätt från den dagen du accepterat din plats. (se villkor).

I kursavgiften ingår föreläsningsmaterial och uppgifter samt aktuella artiklar inom
området, utbildningsintyg efter avslutad utbildning och tentamen. Obligatorisk
kurslitteratur inköps privat och omfattar ca 950kr för hela utbildningen.Plats


Väddö Folkhögskola, Grisslehamnsvägen 28, 764 31 Väddö.

Kost och logi vid de fysiska träffarna kostar 850 kr per träff (logi under en natt, inkl. lakan och handduk, samt kost).

Om du vill komma till skolan redan dagen innan och alltså sova två nätter på skolan, är priset 1200 kr per träff (logi under två nätter, inkl. lakan och handduk, samt kost).

Bor du i närheten kan du välja att betala enbart för kost vilket då kostar 440 kr per träff. Enstaka måltider eller möjlighet till egen matlagning under kursträffarna kan skolan inte erbjuda.

Vid bokning av logi kontakta Linda Eklund linda.eklund@vaddo.fhsk.se eller ring på 0176-528 00.


Vi ser fram emot ditt deltagande!


Anmäl dig här till vårterminen 2022

Kursfakta

Kurslängd: 1 år


Kostnad: 14.900kr inkl. moms


Anmäl senast: 12 december 2021 för start 1

 
Studietakt: Distans och på 50%.


Tid: 9-18


Plats: Väddö Folkhögskola,

           Grisslehamnsvägen 28  

           Väddö


Startdatum

Start 1:31 januari 2022 

Start 2:19 augusti 2022 Anmäl senast den 1 augusti 2022


Datum för start 1:

Vårtermin
31 jan-1 feb
28 feb-1 mars

28-30 mars
2-3 maj
7-8 juni


Höstermin

15-16 augusti
12-13 september
10-11 oktober
14-15 november
12-13 decemberKursansvarig:

Sandy Monteiro
Lärare och KBT -terapeut
www.sbmconsultingsweden.com


Anmäl dig här